Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S

Kršák Branislav
elektronická kniha, ISBN: 978-80-225-4501-3