Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Analýza relatívnej odchýlky ekvivalentného disponibilného príjmu slovenských nechudobných domácností od hranice rizika chudoby prostredníctvom všeobecného lineárneho modelu

Kotlebová Eva
článok