Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitne IFRS, v legislatívnych podmienkach Slovenskej republiky

Hornická Renáta
kniha, ISBN: 978-80-225-4570-9