Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Pripravenosť slovenských podnikov na riadenie novej generácie zamestnancov v podmienkach priemyslu 4.0

Blštáková Jana
kniha, ISBN: 978-80-225-4550-1