Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Štruktúra absolventov slovenských vysokých škôl, jej paralely v európskom priestore a vzťah k reálnym požiadavkám trhu práce

Blanár František
článok