Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku II.

Musová Zdenka
kniha, ISBN: 978-80-557-1452-3