Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Komentár k zmene definície "obrat" pre účely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ( ďalej "zákon o DPH") platného od 01.01.2019

Kováčik Michal
článok