Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Can Easterlin’s paradox be Applied to the Development of Satisfaction with Life or does the Explanation Lie in Cultural Geographical Characteristics?

Murgaš František
článok