Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

elektronická kniha

Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII

Reiff Marian
elektronická kniha, ISBN: 978-80-225-4617-1