Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

elektronická kniha

Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch

Ondrejková Krčová Ingrid
elektronická kniha, ISBN: 978-80-225-4626-3