Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Modelovanie rizika rezerv založeného na agregovaných (trojuholníkových) dátach pomocou zovšeobecnených lineárnych modelov

Strežo Marek
článok