Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí

Reiff Marian
kniha, ISBN: 80-225-1589-2