Počet záznamov: 1  

spoločnosti správcovské

 1. Heslospoločnosti správcovské
  Heslo anglickyinvestment companies
  Ekokód336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  658.11 - Druhy a formy podnikov
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 413  : Spoločnosť, ktorá sústreďuje prostriedky investorov (formou podielových listov) a v ich mene investuje do cenných papierov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (35) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - ČLÁNKY
  (4) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1