Počet záznamov: 1  

systémy informačné geografické

 1. Heslosystémy informačné geografické
  Heslo anglickygeographical information system
  Ekokód330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Pozri miestoGIS
  Zdroj overenia údajovŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 292  : Digitalizované grafické informácie, ktoré prehľadnou formou vyjadrujú priestorové vzťahy jednotlivých prvkov priestorového usporiadania (chápaných ako homogénne entity) a ich atribútov (štatistických dát). Geografické informačné systémy sa podľa zvolených kritérií skladajú z jednej či viacerých samostatných tematických vrstiev. Výstupom týchto systémov sú mapy určitého územia či lokality, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (56) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (32) - ČLÁNKY
  (5) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1