Počet záznamov: 1  

inteligencia emocionálna

 1. Heslointeligencia emocionálna
  Heslo anglickyemotional intelligence
  Ekokód159.9 - Psychológia
  65.013 - Psychologické otázky
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 63  : Do súčasnosti pojem nie je jednoznačne definovaný. V psychologických vedách sa emocionálna inteligencia chápe ako komplementárna zložka racionálnej inteligencie, ako komplexná spôsobilosť/zručnosť jednotlivca riešiť emocionálne a sociálne problémy, ktoré vznikajú v medziľudských vzťahoch a interpersonálnej komunikácii. Znaky emocionálnej inteligencie stanovil D. Goleman, ktorý vniesol pohľad na ňu z hľadiska jej významu pre firemnú, ako aj osobnú úspešnosť.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (45) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (67) - ČLÁNKY
  (10) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1