Počet záznamov: 1  

subsidiarita

 1. Heslosubsidiarita
  Heslo anglickysubsidiarity
  Ekokód338.22/.23 - Hospodárska politika
  Zdroj overenia údajovŽák, Milan a kol.: Velká ekonomická encyklopedie. Praha: Linde Praha a.s., 2002. 887 s.  : Subsidiarita pochádza z katolíckeho sociálneho učenia. Subsidiarita dosiahla v EÚ značný význam. Princíp subsidiarity bol zaradený do Maastrichtskej Dohody - článok 3b, 1957 Zmluvy o Európskom spoločenstve s cieľom, zaistiť integračný proces blízky občanom.
  Webster's Third New International Dictionary, 1986  : Sociologická teória, podľa ktorej úlohy, ktoré podriadené alebo miestne organizácie vykonávajú efektívne, prislúchajú viac im než nadradenej centrálnej organizácii.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (32) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo