Počet záznamov: 1  

hodnota trhová

 1. Heslohodnota trhová
  Heslo anglickymarket value
  Ekokód658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 444  : 1. Cena, ktorú možno dosiahnuť pri predaji majetku na voľnom trhu v danom čase a za daných okolností. 2. Odhadnutá suma, za ktorú by sa k dátumu ohodnocovania isté aktívum vymieňalo medzi potenciálnymi kupujúcimi a potenciálnym predávajúcim pri transakcii samostatných a nezávislých partnerov po náležitom marketingu, pričom každá zmluvná strana by konala na základe poznatkov, rozumne a bez nátlaku.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (70) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (43) - ČLÁNKY
  (8) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo