Počet záznamov: 1  

kvalita života

 1. Heslokvalita života
  Heslo anglickyquality of life
  Ekokód316.7 - Civilizácia. Spôsob života. Sociálna komunikácia. Ideológia
  330.59 - Životná úroveň
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 162  : Pri formulovaní definície kvality života sa väčšina odborníkov zhoduje v tom, že je výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych podmienok, týkajúcich sa ľudského a spoločenského rozvoja a vyjadruje určitú mieru, stupeň, ktorý variuje od nízkej hodnoty po vysokú. Dve dimenzie kvality života: na jednej strane predstavuje objektívne podmienky na dobrý život a na strane druhej subjektívne prežívanie dobrého života.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (351) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (218) - ČLÁNKY
  (11) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (83) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1