Počet záznamov: 1  

starnutie populácie

 1. Heslostarnutie populácie
  Heslo anglickypopulation ageing
  Ekokód314 - Demografia
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, Bratislava, 2011, s. 324  : Proces typický v súčasnosti pre všetky vyspelé štáty sveta. Je výsledkom reprodukčných procesov v minulosti a zároveň súvisí s novým modelom reprodukčného správania, nazývaným aj druhý demografický prechod. Ide o zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľov, ktoré sa prejavujú zvýšením počtu aj podielu staršieho obyvateľstva v populácii.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (147) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (216) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (87) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1