Počet záznamov: 1  

konanie konkurzné

 1. Heslokonanie konkurzné
  Heslo anglickybankruptcy procedure
  Ekokód347.9 - Občianske súdne konanie. Organizácia súdov a prokuratúry
  347.7 - Obchodné právo
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 152  : Zákonom stanovený postup a súdom riadený proces s cieľom pomerne uspokojiť veriteľov úpadcu z hodnoty jeho majetku. Nasleduje po vyhlásení konkurzu. Návrh na začatie podávajú oprávnené osoby, ktorými sú: dlžník, veriteľ alebo likvidátor dlžníka.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (26) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (38) - ČLÁNKY
  (8) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo