Počet záznamov: 1  

stratégia investičná

 1. Heslostratégia investičná
  Heslo anglickyinvestment strategy
  Ekokód336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  330.322 - Investície. Tvorba kapitálu
  Zdroj overenia údajovAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 197  : Stratégia umiestňovania finančných zdrojov do jednotlivých druhov majetku - do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého finančného majetku (akcií, dlhopisov, pozemkov, zbierok umeleckých predmetov a i.), do komodít.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (257) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (188) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (39) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1