Počet záznamov: 1  

Medzinárodný menový fond

 1. HesloMedzinárodný menový fond
  Heslo anglickyInternational Monetary Fund
  Ekokód339.73 - Organizácie pre medzinárodný platobný styk
  Pozri miestoIMF - MMF
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 252  : Nadnárodná peňažná inštitúcia OSN, resp. medzinárodná peňažná inštitúcia v širšom zmysle, ktorá určitým spôsobom na seba preberá mnohé prvky z kompetencie jednotlivých štátov. Je centrom medzinárodného menového systému, za ktorého fungovanie zodpovedá a fórom medzinárodnej menovej spolupráce a porozumenia. Riadi sa Dohodou o Medzinárodnom menovom fonde, ktorá bola podpísaná na Medzinárodnej menovej a finančnej konferencii v Brettone-Woodse, štát New Hampshire, 22.7.1944 a nadobudla platnosť 27.12.1945.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (91) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (98) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (401) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (343) - KNIHY
  (6) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1