Počet záznamov: 1  

zdaňovanie medzinárodné

 1. Heslozdaňovanie medzinárodné
  Heslo anglickyinternational taxation
  Ekokód336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 249  : S postupom liberalizácie medzinárodného pohybu kapitálu, pracovných síl, tovarov a služieb, ale aj s globalizáciou svetovej ekonomiky rastie význam medzinárodného zdaňovania. Rôzne pohyby príjmov a druhov platieb, dedenie, darovanie, prevody majetku a iné medzinárodné transakcie spôsobujú vznik daňovej povinnosti rôznych daňových subjektov v rôznych štátoch. Pri medzinárodnom zdanení je dôležité určenie daňovej príslušnosti daňovníka, t. j. daňového rezidenta (alebo nerezidenta).
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (95) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (80) - ČLÁNKY
  (31) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1