Počet záznamov: 1  

správa spoločnosti

 1. Heslospráva spoločnosti
  Heslo anglickycorporate governance
  Ekokód65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 322  : Systém, podľa ktorého sú riadené a kntrolované všetky spoločnosti, ako vzťahy medzi všetkými účastníkmi vo firme, medzi ktorých patria napr. akcionári, riaditelia a manažment firmy, vychádzajúce z firemných stanov, interných predpisov, formálnej politiky a platných zákonov. Chápe sa aj ako súhrn procesov, zvyklostí, politík, smerníc a inštitúcií, ktoré vplývajú na spôsob riadenia, správy a kontroly firmy.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (46) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (55) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (32) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1