Počet záznamov: 1  

Európsky parlament

 1. HesloEurópsky parlament
  Heslo anglickyEuropean Parliament
  Ekokód342 - Štátne právo. Ústavné právo
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 74  : Inštitúcia Európskej únie, ktorá zastupuje občanov všetkých členských štátov. Jeho členovia sa volia každých 5 rokov v priamych všeobecných voľbách. Má zákonodarnú a rozpočtovú právomoc, dozerá na činnosť všetkých európskych inštitúcií. Hlavnou úlohou predsedu EP je jeho zastupovanie a riadenie jeho činností. V EP je 20 stálych výborov, ktoré zasadajú prevažne v Bruseli. Plenárne zasadnutia sú vyvrcholením parlamentnej práce. Práve tu sa rozhoduje o tom, čo už pripravili výbory a plitické skupiny.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (47) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (85) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (42) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1