Počet záznamov: 1  

Rada Európskej únie

 1. HesloRada Európskej únie
  Heslo anglickyCouncil of the European Union
  Ekokód339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Zdroj overenia údajovhttp://www.nrsr.sk/sub/sk/eu/info/institucie.html?searchString=  : Rada Európskej únie predstavuje kolégium ministrov zložené z jedného predstaviteľa (ministra) z každého členského štátu EÚ, ktorého národná vláda splnomocnila k rokovaniu a prijímaniu legislatívnych aktov ES a EÚ v mene štátu, ktorý zastupuje. Jej hlavnou funkciou je zastupovať záujmy členských štátov na úrovni EÚ. Na rozdiel od Európskej komisie Rada (známa aj ako Rada ministrov) býva často označovaná ako Rada Európskej únie, pretože po prijatí Zmluvy o Európskej únie Rada začala rozhodovať aj v otázkach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (agenda druhého piliera EÚ) a policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach (tretí pilier EÚ – predtým známejší ako „spravodlivosť a vnútorné záležitosti“), čím došlo k rozšíreniu jej rozhodovacích právomocí na celú „trojpilierovú“ agendu Európskej únie. Sídli v Bruseli, ale schádza sa aj v Luxemburgu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (34) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (41) - ČLÁNKY
  (7) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1