Počet záznamov: 1  

logistika zelená

 1. Heslologistika zelená
  Heslo anglickygreen logistics
  Ekokód502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  164 - Matematická logika. Logistika
  Zdroj overenia údajovEnviromagazín : časopis o tvorbe a ochrane životného prostredia, Príloha - Odpadové hospodárstvo. - Roč. 14, č. 1 (2009)  : Zelená logistika sa zaoberá problematikou opätovného využívania obalových materiálov, prípadne ich prepracovania, recykláciou výrobkov odpadov. Rieši problematiku materiálového zhodnocovania odpadu, výrobkov, súčiastok, vedľajších produktov po skončení ich životného cyklu. Zaoberá sa aj štúdiom dopadu ľudských aktivít na životné prostredie, má väzbu na certifikáciu podľa súboru noriem radu ISO 14000. Je neoddeliteľnou súčasťou logistických procesov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (40) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (14) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo