Počet záznamov: 1  

marketing vzťahový

 1. Heslomarketing vzťahový
  Heslo anglickyrelationship marketing
  Ekokód339.138 - Marketing
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 183  : Podstatou vzťahového marketingu je nadviazať, udržiavať a zlepšovať vzájomné vzťahy so všetkými zúčastnenými subjektmi s cieľom vytvoriť hodnotu, zabezpečiť spokojnosť zákazníkov a tým napĺňať svoje ciele. Orientuje sa na vzťahy voči zákazníkom, obchodným partnerom, konkurencii, štátnym orgánom a ďalšie vzťahy v rámci interného a externého marketingového prostredia podniku.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (31) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (10) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1