Počet záznamov: 1  

inštitúcie finančné

 1. Hesloinštitúcie finančné
  Heslo anglickyfinancial institutions
  Ekokód336.71 - Bankovníctvo. Banky
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 152  : Inštitúcie získavajúce od verejnosti finančné zdroje, aby ich umiestnili do finančného majetku ako sú akcie, dlhopisy, nástroje peňažného trhu, bankové depozitá, pôžičky, poistky. Poskytujú aj ďalšie finančné služby a finančné poradenstvo. Finančnými inštitúciami sú finančné orgány riadené štátom a súkromné organizácie ako sú banky, poisťovne, zaisťovne, burzy, správcovské spoločnosti, dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi a i.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (119) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (156) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (83) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1