Počet záznamov: 1  

ekonomika znalostná

 1. Hesloekonomika znalostná
  Heslo anglickyknowledge economy
  Ekokód65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Pozri miestoekonomika vedomostná - ekonomika poznatková
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 410  : Termín vznikol v druhej polovici 20. storočia na označenie takého typu ekonomiky, ktorý je založený predovšetkým na využívaní vedomostí a znalostí. Od 90. rokov 20. st. sa ako znalostná ekonomika označuje taký stupeň vo vývoji zmiešaných trhových ekonomík, ktorý je spojený s rozvojom odvetví informačných a komunikačných technológií a s rastom ich vplyvu vo všetkých sférach ekonomickej činnosti. Vo svojej podstate odráža posun od technicko-fyzikálnych faktorov k faktorom založeným na vedomostiach a ľudskom kapitáli.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (152) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (34) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (21) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1