Počet záznamov: 1  

zručnosti

 1. Heslozručnosti
  Heslo anglickyskills
  Ekokód159.9 - Psychológia
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 413  : Predstavujú získanú dispozíciu jednotlivca správne, rýchlo, úsporne a úspešne vykonávať určitú činnosť alebo riešiť určitý problém vhodnou metódou. Získavajú sa nielen zámerným učením sa, precvičovaním naučeného, riešením praktických úloh a opakovaním činností, ale aj vytváraním nových situácií, s ktorými sa musí jednotlivec vyrovnať v škole, práci, mimoškolskom aj mimopracovnom prostredí.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (335) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (216) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (299) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1