Počet záznamov: 1  

dohľad nad finančným trhom

 1. Heslodohľad nad finančným trhom
  Heslo anglickyfinancial market supervision
  Ekokód336.7 - Peňažníctvo. Bankovníctvo. Burzy
  Zdroj overenia údajovAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 109  : Dohľad štátu nad bankovníctvom, poisťovníctvom a kapitálovým trhom. Osobitný dohľad štátu nad finančným trhom si vynucuje skutočnosť, že subjekty finančného trhu hospodária s veľkým množstvom cudzích zdrojov. Na Slovensku tento dohľad vykonáva Národná banka Slovenska.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (57) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (49) - ČLÁNKY
  (14) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1