Počet záznamov: 1  

fondy Európskej únie

 1. Heslofondy Európskej únie
  Heslo anglickyEuropean Union funds
  Ekokód339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Pozri miestoeurofondy
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 432  : Hlavné finančné nástroje regionálnej a štrukturálnej politiky EÚ. Sú to: Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond, Finančný nástroj na riadenie rybolovu. Okrem toho jestvuje špeciálny Kohézny fond - priame finančné prostriedky na projekty zamerané na zlepšenie životného prostredia a rozvoj dopravných sietí.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (91) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (104) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (11) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo