Počet záznamov: 1  

zdroje energie alternatívne

 1. Heslozdroje energie alternatívne
  Heslo anglickyaltrenative energy sources
  Ekokód620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint, Bratislava 2011  : zdroje energie, ktoré produkujú energiu bez nežiaducich dôsledkov spaľovania fosílnych palív (vysokých emisií skleníkových plynov), ktoré prispievajú ku klimatickým zmenám. Existujú vo viacerých formách: slnečná a veterná energia, tečúca povrchová voda, geotermálne pramene, prílivový príboj a biomasa. Termín nezahŕňa nukleárnu energiu
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (45) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (20) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo