Počet záznamov: 1  

stránky webové

 1. Heslostránky webové
  Heslo anglickyworld wide web
  Ekokód681.324 - Počítačové systémy. Počítačové siete
  Pozri miestowww, web
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 401  : Jedna zo služieb internetu. Webové stránky, alebo www, môžeme definovať ako distribuovaný multimediálny hypertextový systém. Ide o multimédium, ktoré zahŕňa text, grafiku, zvuk a video. Prístup k informáciám je založený na hypertextovej technológii, čo znamená, že jednotlivé vysvietené časti dokumentu sú navzájom prepojené prostredníctvom liniek. O www možno hovoriť ako o systéme internetových serverov, ktorý podporuje špeciálne formátované dokumenty.Tieto dokumenty sú formátované v jazyku HTML, ktorý podporuje linky, t. j. prepojenie na iné dokumenty, ako aj na grafické, zvukové a obrazové súbory.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (124) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (117) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (48) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo