Počet záznamov: 1  

práca nelegálna

 1. Heslopráca nelegálna
  Heslo anglickyillegal labour
  Ekokód331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Pozri miestopráca na čierno
  Zdroj overenia údajovHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 146  : Je vykonávanie práce fyzickou osobou pre zamestnávateľa, pričom medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zamestnávateľ v rozpore s podmienkami podľa paragrafu 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zamestnáva pracujúceho, ktorý nie je príslušníkom členského štátu EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo je bez štátnej príslušnosti.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (17) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (59) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

  Do košíka