Počet záznamov: 1  

analýza komparatívna

 1. Hesloanalýza komparatívna
  Heslo anglickycomparative analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 146  : Metodologický nástroj vedy, založený na odvodzovaní výsledku porovnávaním rozdielností a podobností medzi dvoma alebo viacerými kategóriami javov. Uplatňuje sa pri sledovaní a porovnávaní rôznych ukazovateľov alebo parametrov jednotlivých procesov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (304) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (347) - ČLÁNKY
  (42) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1