Počet záznamov: 1  

analýza sieťová

 1. Hesloanalýza sieťová
  Heslo anglickynetwork analysis
  Ekokód519.8 - Operačný výskum
  330.45 - Operačný výskum
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 304  : Alternatívna technika analýzy podnikateľského portfólia. Pomáha pri rozhodovaní o budúcej alokácii zdrojov vedúcich k zvýšeniu príjmov a zisku podniku. Využitie je možné len za predpokladu získania detailných informácií, ktoré charakterizujú nielen vnútornú podnikovú situáciu, ale aj dianie v príslušnom priemyselnom odbore, a to v troch časových horizontoch: doterajší vývoj, súčasný stav, odhad budúceho vývoja.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (38) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (13) - ČLÁNKY
  (22) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1