Počet záznamov: 1  

analýza swot

 1. Hesloanalýza swot
  Heslo anglickySWOT analysis
  Ekokód65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 337  : Vhodný nástroj na kvalitatívne vyhodnotenie všetkých stránok fungovania podniku a jeho súčasného postavenia v podnikateľskom prostredí. Swot analýza klasifikuje a vyhodnocuje faktory pôsobiace na podnik. Východiskom na jej využitie je predpoklad, že dlhodobý úspech podniku je podmienený maximalizáciou predností podniku spolu s vedomým využívaním príležitostí, ktoré trh ponúka, pri súčasných minimálnych nedostatkoch podniku a vplyvoch vonkajších hrozieb. Jej tvorcom je A. S. Humphrey.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (126) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (147) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (31) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1