Počet záznamov: 1  

báza dát

 1. Heslobáza dát
  Heslo anglickydata base
  Ekokód681.3.07 - Uchovávanie dát. Vstupy. Výstupy
  Zdroj overenia údajovŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 177  : Dáta, ktoré slúžia viacerým aplikáciám, sú v nich minimalizované redundancie dát a existuje vhodne centralizovaná správa týchto dát. Cieľom databázového systému je usporiadať dátové zdroje (dátovú základňu) na počítači tak, aby tieto zdroje mohli byť využívané viacerými používateľmi a mohli byť využité na rôznych počítačoch zapojených do siete. Základnou zložkou databázovej koncepcie je programový systém umožňujúci prácu s databázou - systém riadenia bázy dát - data base management system.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (111) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (228) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (166) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1