Počet záznamov: 1  

behaviorizmus

 1. Heslobehaviorizmus
  Heslo anglickybehaviourism
  Ekokód159.9 - Psychológia
  1 - Filozofia
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 22  : Americká psychologická škola/hnutie, ktoré vznikli a rozvinuli sa v USA koncom 19. st. ako reakcia na búrlivý ekonomický a spoločenský rozvoj. Tvorí protipól introspektívnej psychológie tým, že odmieta vedomie ako objekt skúmania a psychiku vysvetľuje mechanicky na základe vzorca B=f(S), čo znamená, že správanie je funkciou podnetu/stimulu. Za psychologické javy považuje len tie, ktoré sú pozorovateľné a merateľné. Za zakladateľa sa považuje americký psychológ J. B. Watson (1878-1958).
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (49) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (42) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (26) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1