Počet záznamov: 1  

diplomacia hospodárska

 1. Heslodiplomacia hospodárska
  Heslo anglickyeconomic diplomacy
  Ekokód341 - Medzinárodné verejné právo
  339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 111  : Termín vznikol po druhej svetovej vojne ako odpoveď na meniace sa prostredie medzinárodných vzťahov. Ide o osobitnú činnosť štátnych orgánov pre medzinárodné hospodárske styky a ich reprezentantov pri zastupovaní štátnych záujmov, ktorá sa vykonáva v rámci celkovej diplomacie na realizáciu cieľov zahranično-hospodárskej politiky štátu prostredníctvom negociácií a ďalších dostupných prostriedkov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (95) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (15) - ČLÁNKY
  (15) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo