Počet záznamov: 1  

dôchodky starobné

 1. Heslodôchodky starobné
  Heslo anglickyold-age pensions
  Ekokód331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  369 - Sociálne poistenie
  36 - Zabezpečenie duchovných a hmotných životných potrieb
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 416  : Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 10 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (78) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (305) - ČLÁNKY
  (62) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1