Počet záznamov: 1  

ekonomika tieňová

 1. Hesloekonomika tieňová
  Heslo anglickyshadow economy
  Ekokód339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod
  Pozri miestohospodárstvo skryté
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, Bratislava, 2011, s. 362  : Ekonomicky aktívna činnosť jedotlivca alebo podnikateľského subjektu na dosahovanie ziskov mimo štruktúr bežne vykonávaného dohľadu, kontroly a auditu zo strany štátu, alebo iných na tento účel zriadených orgánov. Tieňová ekonomika býva označovaná aj ako šedá ekonomika, ktorá podniká v medziach zákonov spoločnosti, ale výnosy z nej sú z daňových dôvodov optimalizované spôsobmi a postupmi, ktoré sú buď v rozpore so zásadami podnikateľskej etiky, dobrými mravmi, alebo priamo v rozpore so zákonom.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (53) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (123) - ČLÁNKY
  (16) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo