Počet záznamov: 1  

faktoring

 1. Heslofaktoring
  Heslo anglickyfactoring
  Ekokód336.71 - Bankovníctvo. Banky
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 271  : Odkúpenie krátkodobej pohľadávky od dodávateľa faktoringovou spoločnosťou (faktorom) alebo inou špecializovanou inštitúciou s cieľom jej správneho a včasného inkasa, a to bez regresu, či už z dôvodu platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôle dlžníka. Bez práva regresu znamená bez práva spätného postihu veriteľa v prípade nezaplatenia pohľadávky. Tento princíp však nie je uplatňovaný úplne absolútne.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (41) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (107) - ČLÁNKY
  (32) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo