Počet záznamov: 1  

fondy neinvestičné

 1. Heslofondy neinvestičné
  Heslo anglickynon-investment funds
  Ekokód336.1/.5 - Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  36 - Zabezpečenie duchovných a hmotných životných potrieb
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 92  : Jedna z právnych foriem neziskových organizácií. Zákon č. 147/1997 definuje fond ako neziskovú právnickú osobu, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Fond môže zriadiť fyzická alebo právnická osoba, a to zriaďovacou listinou alebo zmluvou.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (15) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (18) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1