Počet záznamov: 1  

fondy podielové

 1. Heslofondy podielové
  Heslo anglickymutual funds
  Ekokód336.71 - Bankovníctvo. Banky
  336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 326  : Fondy, ktoré sústreďujú prostriedky investorov s cieľom spoločného investovania. Podielový fond môže byť otvorený alebo uzavretý s pevnou alebo premenlivou výškou základného imania. Dokladom o podiele na podielovom fonde je podielový list.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (121) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (174) - ČLÁNKY
  (16) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1