Počet záznamov: 1  

hodnota pridaná ekonomická

 1. Heslohodnota pridaná ekonomická
  Heslo anglickyeconomic value added
  Ekokód658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 128  : Ukazovateľ charakterizujúci tzv. ekonomický zisk, t. j. zisk tvorený rozdielom medzi výnosmi kapitálu a ekonomickými nákladmi, ktoré okrem účtovných nákladov zahŕňajú aj vážené priemerné náklady kapitálu. Ukazovateľ EVA lepšie charakterizuje výkonnosť hospodáriaceho subjektu, než bežne používané ukazovatele rentability.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (91) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (97) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (9) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

  Do košíka