Počet záznamov: 1  

hospodárstvo svetové

 1. Heslohospodárstvo svetové
  Heslo anglickyworld economy
  Ekokód339.9 - Medzinárodné hospodárske vzťahy. Svetové hospodárstvo
  Zdroj overenia údajovŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 755  : Predstavuje trvalo sa globalizujúci reálny sociálno-ekonomický systém, ktorého základnými prvkami sú národné ekonomiky a väzbami medzi nimi toky tovaru, služieb a mobilných faktorov výroby. Tento systém má určité vlastnosti, ktorými sú dynamika a otvorenosť voči vonkajšiemu okoliu. Merateľné vlastnosti prvkov (subjekty svetovej ekonomiky) a vzájomných väzieb (medzinárodné ekonomické vzťahy) vytvárajú štruktúru svetovej ekonomiky. Táto vypovedá o stavu systému, tj. podmienkach určujúcich jeho správanie v určitom časovom okamihu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (542) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (450) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (571) - ČLÁNKY
  (22) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (482) - KNIHY
  (24) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1