Počet záznamov: 1  

hranice štátne

 1. Heslohranice štátne
  Heslo anglickystate border
  Ekokód341 - Medzinárodné verejné právo
  351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  Zdroj overenia údajovHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 61  : Plocha, ktorá vertikálne prechádza hraničnými čiarami po zemskom povrchu a oddeľuje územie SR, jej vzdušný priestor, priestor pod zemským povrchom, nadzemné a podzemné stavby a zariadenia všetkého druhu od území susedných štátov. Štátne hranice SR sú určené medzinárodnými mierovými zmluvami a na ne nadväzujúcimi medzinárodnými dokumentmi, medzinárodnými zmluvami uzatvorenými medzi SR a susednými štátmi a inými medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (40) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (43) - ČLÁNKY
  (14) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1